Mặt Đá Nhân Tạo - Solid Surface

Share to Twitter Share to Facebook

Mặt Đá Nhân Tạo - Solid Surface

Độ bền : “Đá nhân tạo  - Solid surface” đã chứng tỏ là một vật liệu rất bền và thân thiện. Nó chống chịu được các tác nhân như cắt, khía v.v… tại những nơi con người thường xuyên đi lại. “đá nhân tạo - Solid surface” đã được thí nghiệm đặc tính cơ, nhiệt, điện và những đặc tính bề mặt khác.

Thông tin sản phẩm

Mặt Đá Nhân Tạo - Solid Surface

Mặt Đá Nhân Tạo - Solid Surface
Độ bền : “Đá nhân tạo  - Solid surface” đã chứng tỏ là một vật liệu rất bền và thân thiện. Nó chống chịu được các tác nhân như cắt, khía v.v… tại những nơi con người thường xuyên đi lại. “đá nhân tạo - Solid surface” đã được thí nghiệm đặc tính cơ, nhiệt, điện và những đặc tính bề mặt khác.

Tag: đá nhân tạo, đá nhân tạo cao cấp, mặt đá solid surface, đá tự nhiên

Sản phẩm cùng loại